Ks. Wojciech Lemański odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego (2008)

Ks. Wojciech Lemański i Jacek Leociak w Pałacu Prezydenckim po otrzymaniu odznaczeń, 15 kwietnia 2008.
Fot. Zbigniew Nosowski

Współzałożyciel Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

15 kwietnia 2008 r. ks. Wojciech Lemański został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenia zostały wręczone w Pałacu Prezydenckim osobiście przez prezydenta Kaczyńskiego, w obecności prezydenta Izraela, Szimona Peresa, podczas uroczystości z okazji 65. rocznicy Powstania w getcie warszawskim.

Prezydent Lech Kaczyński podkreślił, że przyznał ordery i odznaczenia „kustoszom pamięci” o polskich Żydach – osobom, które „przekazują młodzieży i społeczeństwu wiedzę o Holokauście”. Ludziom tym – mówił prezydent RP – należy się wdzięczność za kultywowanie pamięci o Polsce jako ojczyźnie wielu pokoleń Żydów. Pamięć o polskich Żydach jest bowiem naszą powinnością.

Prezydent Szimon Peres stwierdził, że „takie spotkanie może się odbyć chyba tylko w Warszawie” – mieście, gdzie przelano tyle krwi polskiej i tyle krwi żydowskiej. „Dziś czujemy się ludźmi wolnymi, ale nie zwolnionymi z dalszej pracy” – mówił prezydent Izraela.

Więcej informacji o tej uroczystości – na archiwalnej stronie prezydent.pl.

*

Ks. Wojciech Lemański urodził się w 1960 r. W latach 1990-1997 był duszpasterzem w diecezji mińsko-mohylewskiej na Białorusi. Następnie był proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Otwocku (osiedle Ługi).

W Wielki Piątek 2001 r. ks. Lemański przygotował w swojej parafii dekorację grobu Pańskiego nawiązującą do gorąco wówczas dyskutowanej tragedii Jedwabnego – figura Ukrzyżowanego leżała w zgliszczach spalonej stodoły, a pod monstrancją widniał napis: Wybaczcie.

W maju 2002 r. ks. Lemański był współinicjatorem powstania Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Angażował się w prace Komitetu, zwłaszcza w organizację kolejnych marszy pamięci, opiekę nad cmentarzem żydowskim w Anielinie i spotkania polskich uczniów z młodzieżą żydowską z różnych krajów.

Jest członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. W imieniu Rady uczestniczył w wielu inicjatywach na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i pamięci o polskich Żydach w różnych społecznościach lokalnych.

W kwietniu 2006 r. ks. Lemański otrzymał Medal Powstania w Getcie Warszawskim przyznawany przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej osobom, które wybitnie przyczyniają się do poprawy stosunków polsko-żydowskich poprzez walkę z antysemityzmem i dążenie do odkłamywania mitów i narosłych stereotypów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *