Pracownicy i wychowankowie otwockiego „Centosu” (1941)

Sebastian Rakowski przy ulicy Glinieckiej, gdzie mieścił się ośrodek „Centosu” , podczas wyprawy rowerowej śladami dzieci w otwockim getcie, 20.08.2023. Fot. Tomasz Kapusta

Wszystkie poniższe imiona i nazwiska odczytano przy ulicy Glinieckiej, gdzie mieścił się ośrodek „Centos”, 19 sierpnia 2023 r., w ramach obchodów 81. rocznicy zagłady otwockiego getta.

Poniższe listy zostały odnalezione przez Sebastiana Rakowskiego w Archiwum Miasta Otwocka i opublikowane w jego książce „Szkoła samodzielności. Historia Zakładu Leczniczo-Wychowawczego «Centos» w Otwocku 1928–1942”. Książkę można nabyć w księgarni przy ul. Andriollego 48/50 w Otwocku lub pisząc na adres: kontakt@otwock-history.pl.

Pracownicy Zakładu Leczniczo-Wychowawczego „Centos” w Otwocku, 3 lipca 1941 r.

Adler Mina
Epsztejn Roza
Fuks Izaak
Freidenberg Helena
Garbar Szarlotta
Gotlib Zofia
Goldsztajn
Hiller Rywka
Horensztajn Musia
Horensztajn Sonia
Kokoszko Michał dr
Kowalska Rachela
Lerer
Lifszyc Izrael
Łys Kałman-Ber
Mucha
Markowicz Bajla
Piskorz Stanisław
Preger Jakub
Popis Jan
Rechtman Sara
Rotsztajn Lea
Sydrańska Mala
Sydrański
Słabuszewski Józef
Szusterman Luba
Szerba Sonia
Szternowa Ida
Szejnin Rachela
Rezunienko Maria
Taszkowska Regina
Tugenthaft Maks
Tenfeld Fejga.

Pracownicy Schroniska dla dzieci uchodźców „Centos” w Otwocku, 3 lipca 1941 r.

Ossowiecki Chaim
Lifszyc Tauba
Szmuszkowicz Miriam dr
Lampelc Maks
Weindling Albert
Krauzler Posel
Morgenstern Rachel
Marienberg Estera
Frisch Estera

Lista dzieci z zakładów „Centosu” w Otwocku, ul. Gliniecka 4 i 5

Załącznik do Podania do Kreishauptmanna pow. warszawskiego o przydział obuwia z 18 października 1941 r., APW Oddział w Otwocku, Akta Miasta Otwocka sygn. 1066, k. 10-11.
Aufstellung der Weisen- u. Heimlose Kinder [Spis dzieci osieroconych i bezdomnych]          

L.p.     Nazwisko        Imię

1.         Szymkiewicz   Jakub
2.         Trzaskowska   Rywka
3.         Lewin              Zygmunt
4.         Krupkin           Syma
5.         Zajdensztadt   Rachela
6.         Luksenburg     Rachela
7.         Niedzielski      Józef Wiktor
8.         Prawinski        Władysław
9.         N.N.                Majer
10.       Szmidt             Fajwel
11.       Zielewicz        Józef
12.       Finkielkraut     Herszek
13.       Blauman          Tauba
14.       Klajtman         Sura
15.       Gewis              Jakub
16.       Dutkiewicz     Regina
17.       Grynberg         Chana
18.       Artman            Abram
19.       Radiower        Aron
20.       Borensztajn     Brajndla
21.       Waserman       Wolf
22.       Lewiner           Estera
23.       Horowitz         Lejb
24.       Kaminer          Leon
25.       N.N.                Sura
26.       N.N.                Aron
27.       Wajswajn        Jechyel
28.       Lancner           Michał
29.       Horowitz         Chana-Szajndla
30.       Karpowski      Jakub
31.       Fajngezycht    Bluma
32.       Szejer              Chaim
33.       Fuks                Mariem
34.       Ignatowska     Guta
35.       Winsger           Rachela
36.       Zylberberg      Chaja
37.       Wertel             Icek-Jojna
38.       Jaeger              Mariem
39.       Rorman           Jenta
40.       Sztejnbok        Hersz
41.       Szerman         Estera
42.       Szer                 Toba
43.       Fiszman          Frajda-Rojza
44.       Grynberg        Aharon
45.       Piterman        Aron
46.       Sutker             Joel
47.       Frajwicz         Chana
48.       Machlas         Zymel
49.       Kuśnicki         Adolf
50.       Gitrecht          Mojżesz
51.       Giza                Jakub
52.       Danowska      Estera
53.       Tropewer       Teodor
54.       Emkarel         Estera
55.       Orfinger          Fiszel
56.       Guterman       Ruda
57.       Wald               Eliasz
58.       Kac                 Sura
59.       Miotełka         Gołda
60.       Gorodko         Gitla
61.       Satyn               Hersz
62.       Oberman        Szol
63.       Sznajder         Samuel
64.       Degen             Ita
65.       N.N.                Małka
66.       Bryf                Józef
67.       Liwerant        Sura
68.       Bekier             Jankiel
69.       Rechtman      Chaim
70.       Szajdenfisz    Pinkus
71.       Rajchman      Moszek-Icek
72.       Bendetman   Bajla
73.       Fajngezycht  Mindla
74.       Mitelpunkt    Wolf
75.       Majerowicz   Abram
76.       Boksenbaum Abraham
77.       Gradus           Mindla
78.       Fełowicz        Jankiel
79.       Cubek             Lejb
80.       Skałka            Cypora
81.       Prubner         Gedale
82.       Nisenson       Hersz
83.       Urman           Hinda
84.       Feder              Abram
85.       Gołubicz        Fiszel
86.       Karp               Celina
87.       Kuczer           Mania
88.       Krowa            Noma
89.       Lobowicz       Matias
90.       Gradman       Jakub
91.       Rycer              Szmul
92.       Wangerman  Lipa
93.       Krongold        Chaim
94.       Taselkraut     Icek
95.       Kierszynowicz Jankiel
96.       Gersztengryc   Bendyt
97.       Gersztengryc   Łaja-Ita
98.       Herszenkopf   Małka
99.       Rawicz            Chawa
100.     Engel               Mariem
101.     Firgencwajg    Dwojra
102.     Osiasz             Icek
103.     Grynszpan       Mochał
104.     Siekierka         Małka
105.     Temenber        Teodor
106.     Grakower        Gerszon
107.     Sobolski          Dawid
108.     N.N.                Alter
109.     Alter                Mordechaj
110.     Borensztejn     Hersz
111.     Znamirower    Fruma
112.     Wodower        Samuel
113.     Strasman         Jankiel
114.     Lipowicz         Hersz-Chaim
115.     Wyborowicz   Samuel
116.     Waldecki         Henryk
117.     Goldman         Dora
118.     Orłowska        Małka
119.     Sztychman      Chaim
120.     Krotenberg      Gedaliasz
121.     Dutlinger         Szymon
122.     Wasersztand   Froim
123.     Teresiński        Ksawery
124.     Fajgelson         Abram
125.     Grynberg         Majer
126.     Feldberg          Chaim
127.     Alter                Jakub
128.     Torgsztejn       Tewel
129.     Gotlib              Gabriel
130.     Kulewski         Chaim
131.     N.N.                Rywka
132.     Bogert             Filip
133.     Dawner          Natek
134.     Wierzbicki     Srul
135.     Neter               Kuba
136.     Bem                Dawid
137.     Brokner           Aleksander
138.     N.N.                Majer
139.     Borowski        Mojżesz
140.     Cytner             N.N.
141.     Surgałt             Małka
142.     Goldberg         Szama
143.     Beer                Salo
144.     Kamuszewicz  Aleksander
145.     Berenbaum      Jur
146.     Kerner             Tamara
147.     Grzebmacher   Sabina
148.     Gorodko         Mindla
149.     Ajdenbaum     Chaja
150.     Goldberg         Chaja
151.     Platkowski      Srul
152.     Grynberg         Perla
153.     Fredro             Michał
154.     Tylbor             N.N.
155.     Solewicz         Joel
156.     Przybylski      Natan
157.     Lancman        Chaja
158.     Próżniak         Srul
159.     Próżniak         Chaim
160.     Kłosowska      Chaja
161.     Szajnfuks        Fajga
162.     Płatkowski      Srul-Abram
163.     Borensztajn    Szyja
164.     Binsztok          Mala
165.     Rachmil           Chemia
166.     Szajer              Genia
167.     Grynszpan      Hersz
168.     Arbeiter          Chemia
169.     Grajgrodzki    Chaim
170.     Szczerbakow  Kopel
171.     Tokar               Stela
172.     Rozner             Estera
173.     Tanenbaum    Henryk
174.     Jakobi             Boruch
175.     Złotowicz        Paweł
176.     N.N.                Abram
177.     Klajnman        Mojżesz
178.     Blusztejn         Meir
179.     Kuliszyner      Chaja
180.     Morgenbeser  Szlama
181.     Waldman        Szapsa
182.     Trosterman    Majer
183.     Brandt             Jakub

Dzieci przebywające w sierocińcu dla uchodźców z Niemiec przy ul. Glinieckiej 5               

184.     Adlerstein       Era
185.     Abramczyk     Klara
186.     Abramczyk     Margot
187.     Abramczyk     Gitta
188.     Angielczyk      Cylli
189.     Angielczyk      Armo
190.     Angielczyk      Ruth
191.     Angielczyk      Era
192.     Cenzer             Inge
193.     Cenzer             Achim
194.     Cenzer             Dieter
195.     Cheykier         Jakub
196.     Cheykier         Miriam
197.     Cheykier         Armo
198.     Eilberg            Lena
199.     Ebo                 Leo
200.     Ebo                 Nelly
201.     Feuerstein       Leo
202.     Feuerstein       Sigfried
203.     Feuerstein       Werner
204.     Frisch              Heinrich
205.     Frisch              Zygmunt
206.     Frisch              Sylvia
207.     Frydman         Mietek
208.     Glienert           Siegfried
209.     Gaj                  Tauba
210.     Gaj                  Regina
211.     Hermann         Dora
212.     Hermann         Siegfried
213.     Herochmann   Paula
214.     Herochkowicz Anna
215.     Jakobi             Jakub
216.     Ingberg           Erica
217.     Kozierow        Symche
218.     Kreuzler          Inge
219.     Landerberger  Edith
220.     Perl                  Hermann
221.     Perl                  Era
222.     Rabinowicz    Bella
223.     Rabinowicz    Rachela
224.     Rundstein       Karol
225.     Schneider       Dieter
226.     Skibelska        Estera
227.     Szpilfogel        Beniamin
228.     Treiser             Frieda
229.     Waldhorn        Maks
230.     Wassermann   Igor
231.     Wassermann   Alfred

Odczytywanie imion i nazwisk pracowników i wychowanków przy ulicy Glinieckiej, gdzie mieścił się ośrodek „Centosu”, 20.08.2023. Fot. Tomasz Kapusta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *