Żydowscy mieszkańcy ulicy Żeromskiego

Jadwiga Rakowska podczas marszu pamięci i modlitwy w Otwocku, 20.08.2023. Fot. Cezary Pękul

Oto 210 imion i nazwisk dorosłych żydowskich mieszkańców ulicy Żeromskiego w 1939 r. Do nich dołączmy ich dzieci, wnuków i wszystkich naszych dawnych żydowskich sąsiadów.

Podczas marszu pamięci i modlitwy w Otwocku przedstawiane są nazwiska żydowskich mieszkańców wybranych ulic Otwocka. Opracowania te przygotowuje Jadwiga Rakowska, emerytowana nauczycielka, wieloletnia działaczka Towarzystwa Przyjaciół Otwocka i sekretarz Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Tę listę pani Rakowska odczytała 20 sierpnia 2023 r.

Minęło 81 lat od zagłady getta otwockiego. Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Otwocka każdego roku w rocznicę tego najbardziej tragicznego dnia w historii Otwocka organizują marsz pamięci i modlitwy. Chcemy  przywrócić i zachować pamięć o naszych żydowskich współobywatelach, współmieszkańcach, sąsiadach.

Oni też budowali Otwock z wiarą we własne siły, w Boga oraz w następców kontynuujących ich pracę dla rozwoju swojego miasta, małej ojczyzny. Mamy obowiązek pamiętania, wdzięczności i szacunku. Stanowili zawsze znaczącą większość mieszkańców naszego miasta.

W kwietniu 1939 r., na potrzeby przeprowadzenia wyborów samorządowych, urzędnicy otwockiego magistratu wpisali na listy wyborcze mieszkańców Otwocka, którzy mieli prawo wybierać, czyli ukończyli 24 lata i od roku posiadali stały meldunek. W sumie stanowili oni połowę wszystkich mieszkańców miasta.

W dzisiejszym marszu wymienimy z imienia i nazwiska żydowskich mieszkańców ulicy Stefana Żeromskiego. Było ich 210. Nie-Żydów mieszkało przy tej ulicy 131.

Sama ulica Żeromskiego wcześniej – przed 18 sierpnia 1926 r. – nosiła nazwę: Mlądzka. Była ona jedną z najdłuższych ulic otwockich. Ciągnęła się wtedy od ulicy Andriollego i już w pierwszej połowie lat 20. XX w. łączyła Otwock z szosą lubelską.

Później ulicę Żeromskiego nieco skrócono – pierwsze jej numery zaczynały się od toru kolejowego, czyli od ul. Warszawskiej w kierunku ul. Reymonta.  Przebiegała przez Otwock uzdrowiskowy, jak mówili otwocczanie –  arystokratyczny. Urokliwe świdermajery, drzewa, balsamiczne powietrze, zapraszały do zamieszkania i do odpoczynku.

Tu na początku XX w. litewski talmudysta Jabłoński wybudował drewnianą, piętrową willę z werandami, a w niej urządził małą prywatną synagogę. Willę nazwał „Róża”. Obecnie ten świdermajer ma adres: Kościuszki 32.

Na rogu ulic Reymonta i Żeromskiego, na placu Małki Wajnberg, w 1928 r. zbudowano murowaną, dwukondygnacyjną synagogę w stylu modernistycznym, nawiązującym do form barokowych, ze skromną dekoracją  tynkowanych elewacji. W październiku 1939 r. hitlerowcy spalili synagogę. Jej mury zostały rozebrane w 1941 r.

Po synagodze pozostały tylko fundamenty – jedyny ślad po tej pięknej budowli. Ale i one uległy niedawno częściowemu zniszczeniu, gdy budowano ścieżkę rowerową. Powinny być objęte ochroną konserwatora zabytków.

Przy ulicy Żeromskiego i tuż obok niej stanęły znane żydowskie pensjonaty.

Pod adresem Mlądzka 24, potem Żeromskiego 14 mieścił się pensjonat Abrama Szwajcera (obecnie: Żeromskiego 22). Z trzech jego domów pierwszy spłonął w 1933 r., drugi zburzyła bomba zrzucona z niemieckiego samolotu pierwszego dnia wojny, 1 września 1939 r. Ostatni, zniszczony w 2018 r. przez pożar, tkwi wśród krzewów i chaszczy. Jest niemym świadkiem dramatu żydowskich otwocczan, naszych dawnych sąsiadów.

Frontem do ulicy Żeromskiego – ale z adresem Mickiewicza 11 (obecnie: Kopernika 27) – w willi należącej do J. Freibergera funkcjonował piętrowy, otynkowany pensjonat F. Ryppa. Po wojnie do 1950 r. prowadzony był tu Zakład Wychowawczy Dom Zdrowia Najświętszego Serca Jezusowego.

W połowie lat 30. XX w. wzdłuż ulicy Świerkowej, w dwóch połączonych ze sobą budynkach (jeden z nich drewniany i otynkowany, drugi murowany) mieścił się pensjonat o światowej nazwie „Savoy”. Prowadził go Szaja Widerszal.

Obok stał piękny, piętrowy, murowany budynek, z półkolistym balkonem, stylem przypominającym nieco dworek. Prowadziły do niego szerokie schody, z kolei do nich od wejścia przy ul. Żeromskiego wiodła alejka przecinająca ogród z ładną altanką. Mieszkał tam wraz z rodziną właściciel posesji Maks Liberman. Adres tych wszystkich budynków był jeden – Żeromskiego 22, wcześniej Mlądzka 32 (obecnie: Żeromskiego 36).

Kilka sekund lotu od pensjonatu Szwajcera i trzysta kroków od ulicy Żeromskiego, 1 września 1939 r. o godz. 9.20 niemieckie bomby spadły na działający od 1928 r. przy ul. Glinieckiej 4, Zakład Leczniczo-Wychowawczy „Centosu” – dla dzieci żydowskich z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia. Siedmioro dzieci zginęło na miejscu, 32 zostało ciężko rannych, część z nich zmarła później w szpitalu. Spośród personelu rannych zostało 5 osób, wśród nich kierownik ośrodka Kalman Łys. Po „Centosie” został tylko jeden dom stojący bliżej ulicy Kochanowskiego.  

Od ulicy Żeromskiego i między jej bocznymi uliczkami – Świerkową i Wierchową – w kierunku ulicy Kochanowskiego i „Zofiówki” ciągnęła się część getta otwockiego zwana przez Niemców gettem kuracyjnym.

Po zagładzie getta otwockiego we wszystkich żydowskich domach otwockich, w pensjonatach, w willi „Róża” zamieszkali lokatorzy komunalni. Tylko niektórzy z nich interesowali się przeszłością tych domów, historią Otwocka, nie byli rdzennymi otwocczanami. Większość z nich to ludność napływowa, z Warszawy, z bliższych i dalszych okolic Otwocka.

Minęło 81 lat. Dzisiejsi otwocczanie, czego dowodem jest ich udział w marszach pamięci, chcą poznawać dzieje swojego miasta, jego prawdziwą tożsamość. Świadomi są pamięci, która powinna nas uczyć być zawsze człowiekiem przyzwoitym.

19 sierpnia 1942 r. to zagłada getta otwockiego. Przedwojenni mieszkańcy ulicy Stefana Żeromskiego podzielili los otwockich Żydów, których około 8 tys. wywieziono i zamordowano  w obozie zagłady Treblinka II, prawie tysiąc zabito w dniu zagłady, a około 3 tys. w kolejnych masowych egzekucjach przy ul. Reymonta i w innych miejscach po 19 sierpnia 1942 r.

Oto 210 imion i nazwisk dorosłych żydowskich mieszkańców ulicy Stefana Żeromskiego, które teraz odczytam. Do nich dołączmy ich dzieci, wnuków i wszystkich naszych dawnych żydowskich sąsiadów. Pamiętajmy o nich wszystkich!

Nazwisko  Imiona

Abramson       Chaja
Abramson       Dawid-Aron
Akierman        Bajla
Arendarz         Alina-Salomea
Arendarz         Benjamin
Aurebach        Zofia
Beker              Leja
Beker              Łaja-Ita
Beker              Pejsach
Benet              Cywja
Benet              Icek
Berman           Małka
Binensztok     Estera
Binensztok      Gerszon
Birenbaum      Łaja
Blusztein         Abram
Blusztein         Chaja
Blusztein         Fajga
Blusztein         Josyf-Elia
Brawerman    Etla
Bresler             Cyla
Bresler             Pinkus-Józef
Bresler             Rojza
Brott               Majloch
Brott               Mindla
Cajlingold       Muszka
Cajlingold       Szajndla
Cajlingold       Szlama
Charańczuk    Małka
Cieszyńska     Rywka
Cisińska          Estera
Cisiński           Henoch-Chil
Cukier             Fajna
Cukier             Leja
Cukier             Rywka-Tauba
Cukier             Tauba-Krendla
Djament          Jachet
Dymentman   Sura
Dzigańska       Mariem
Dzigański        Josek
Eisenberg        Fajga
Engelman        Eljasz
Engelman        Zofia
Erlich              Chaim-Szlama
Fejnberg          Ryssa
Felcman          Tauba-Jenta
Frauwirth        Fajga
Frauwirth        Uszer-Lejb
Frydman         Abram-Icek
Frydman         Rajzla
Frydman         Ruchla
Frydman         Rywka
Fuks                Cypojra
Fuks                Izrael-Noech
Fuks                Ruchla
Gdwaj             Bazyli
Gedanken       Chaja-Rywka
Gelbard           Dwojra
Gelbard           Nusym
Gelbard           Sura-Mnicha
Gelberd           Łaja
Gelersztejn     Miriam
Glikszon         Alter
Glikszon         Izrael-Chaim
Glikszon         Sura
Głowiczower  Tylia
Goldfarb         Bajla
Goldfarb         Icek-Jakób
Goldfarb         Moszko
Goldman         Chaja
Goldman         Chaja
Goldman         Michla
Goldman         Ruchla
Goldman         Samuel
Goldman         Sura
Goldsztejn       Chana
Goldsztejn       Izrael-Moszek
Gołub             Lipman
Grasberg         Gitla
Gricman          Sura
Grinbaum       Dwojra
Grinbaum       Gela
Grinbaum       Icek
Grinbaum       Icek-Majer
Grinbaum       Symcha
Grosblat          Liba
Grynblat          Chana
Grynblat          Moszek
Gujska            Ruchla
Gujski             Hersz
Gurfinkiel       Chana
Gurfinkiel       Dawid
Gurfinkiel       Estera
Gurfinkiel       Menasze
Halpryn          Ruchla
Hercek            Mordka
Hercek            Ruda-Chaja
Hilman            Hersz-Jakób
Hilman            Sara
Horowicz        Szyfra
Janowski         Hersz-Dawid
Jurkiewicz      Fajga
Jurkiewicz      Icek-Lejzor
Kamieniecka  Gitla
Kamieniecka  Gitla
Kogut             Brandla
Kornet             Mariem
Kratka             Abram
Lew                Jochna
Lew                Sonia
Licht               Mendel
Lignau            Sylwester
Majnemer       Chana
Majnemer       Dawid
Majnemer       Ewa
Majnemer       Fajga-Dwojra
Majnemer       Icek-Majer
Manes             Chaim
Manes             Rywka
Markusfeld     Sabina
Markusfeld     Szmul-Józef
Matuszewicz  Abram-Josek
Miodownik     Binem
Miodownik     Chaja
Miodownik     Liba-Nechuma
Miodownik     Moszek-Icek
Młotek            Moszek-Abram
Młotek            Srul
Młotek            Syma
Moncarz          Kasia
Monczarz        Pesa
Mrówka          Hena-Łaja
Najgebirt         Henoch
Najgebirt         Rywka
Najgebyrt        Henoch
Najgebyrt        Rywka
Nysberg          Jalek
Nysberg          Kisiel
Nysberg          Szejwa-Rajzla
Orensztein      Icek
Orensztein      Małka-Hendla
Papierman      Fajga
Papierman      Gedalia
Papierman      Nuchim
Papierman      Ruchla-Łaja
Papierman      Szejwa
Perelman        Chawa-Ruchla
Perelmuter     Gerszon
Perelmuter     Ruchla
Pilberg            Ruchla
Pirel                Chuma
Rechtman       Lejbuś
Ribinsztein     Majer-Wolf
Roland            Chaja-Ruchla
Rolland           Gabryel
Rosenblum     Jakób
Rosenblum     Sura
Rotblat            Chana-Dwojra
Rowiński        Izrael
Rozen             Abram
Rozen             Rojza
Rozenfeld       Chana
Rozenfeld       Izrael
Rozenfeld       Ruchla
Różaner          Abram-Lejb
Różaner          Ides
Różaner          Leja
Rubinsztein   Gitla
Ryfman           Motek
Słobodzka       Liba
Sochaczewer   Pinkus
Sochaczewer   Sura-Ita
Szczecińska     Tauba
Szmajer           Berek
Szmajer           Ruchla
Szmid             Abram
Szmid             Cypa
Szrajer-Rozenblum     Sura
Szrajer             Blima
Szulman          Majer
Szusterman    Liba-Małka
Szusterman    Musia
Szwajcer          Abram
Szwajcer          Adolf
Szwajcer          Felicja
Szwajcer          Judyta
Szwajcer          Rozalia
Szwajcer          Szlama
Szydłowska     Ita
Szydłowska     Ruchla
Szydłowski     Zelik
Tajblum           Bajla-Elka
Tajblum           Dawid
Wajnberg         Basia
Wajnberg         Hinda
Wajnberg         Izrael
Wasserman     Moszek
Wasserman     Perla
Wasserman     Sura-Rywka
Weintraub       Ruchla
Widerszal        Fajga-Estera
Widerszal        Szaja
Winter             Michał
Winter             Zofia
Wolfsdorf        Icek
Wolfsdorf        Mindla
Wolfsdorf        Rajzla
Wurchaftman  Chaja
Zylberszporn   Bajla
Żytnik             Moszek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *