Pamiętać – dla przyszłości (2002)

Pierwsze sprzątanie cmentarza żydowskiego w Anielinie zorganizowane przez Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, 5 sierpnia 2002. Fot. Artur Kubajek

Tekst apelu, który ukazał się w otwockiej prasie lokalnej na początku maja 2002 r. Dał on początek Społecznemu Komitetowi Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich.

Przed 60 laty, 19 sierpnia 1942 r., hitlerowcy rozpoczęli brutalną operację likwidacji otwockiego getta. Doprowadziła ona do całkowitego zniszczenia tutejszej społeczności żydowskiej.

Przekazy historyczne mówią o dobrym współżyciu Polaków i Żydów na naszym terenie. W imię tej przeszłości – jako dzisiejsi mieszkańcy Otwocka – czujemy się zobowiązani do uczczenia pamięci Żydów otwockich i karczewskich, którzy współtworzyli historię naszych wspólnot lokalnych.

Chcielibyśmy zacząć od oczyszczenia i uporządkowania żydowskich cmentarzy. „Są to miejsca o szczególnie głębokiej wymowie duchowej, eschatologicznej i historycznej. Niech te miejsca łączą Polaków i Żydów, bo przecież wspólnie oczekujemy dnia Sądu i Zmartwychwstania” – mówił Jan Paweł II w Kaliszu w 1997 r.

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą w realizacji tej inicjatywy zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w niedzielę, 12 maja 2002 r., o godz. 15.30 w budynku plebanii kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, na osiedlu Ługi. Wspólnie pomyślimy, co możemy uczynić dzisiaj – dla przeszłości i dla przyszłości.

Maria Bołtryk, nauczycielka historii w LO im. Gałczyńskiego,
Katarzyna Kałuszko, nauczycielka jęz. polskiego w LO im. Gałczyńskiego,
ks. Wojciech Lemański, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego, Otwock-Ługi,
Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny miesięcznika „Więź”, konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *