„Wspólne źródło”. Film o życiu społeczności żydowskiej w Warszawie i Otwocku (2021)

„Wspólne źródło”, materiały prasowe

Reportaż został przygotowany z okazji Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

17 stycznia w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Judaizmu. Ma on przybliżać katolikom wspólne źródła, z których wyrastają obie religie. Z tej okazji portal Stacja 7 przygotował filmowy reportaż „Wspólne źródło”, prezentujący miejsca i historie związane z życiem Żydów w Warszawie i Otwocku przed II wojną światową. Autorami filmu są Marcin Jończyk i Agnieszka Nowak.

W filmie poznajemy historie Żydów, którzy osiedlali się na Pradze. Pierwsze zmianki o ich obecności w tym miejscu datowane są na XVIII wiek. „W lewobrzeżnej Warszawie zaczęły powstawać ograniczenia, Żydom nie wolno było mieszkać na niektórych ulicach, a na Pradze żadnych ograniczeń nigdy dla Żydów nie było” mówi w filmie historyk, prof. Eleonora Bergman, była dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Z biegiem lat Praga stała się wielokulturowym tyglem, gdzie razem na tych samych ulicach mieszkali Polacy i Żydzi.

Widzowie filmu odwiedzają też Otwock, gdzie przed II wojną światową 60 procent społeczności stanowili Żydzi. Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź” oraz przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, przedstawia m.in. historię otwockiej parafii. W czasie wojny stała się ona miejscem, gdzie Żydzi mogli otrzymać wsparcie rzeczowe czy niezbędną do przeżycia metrykę chrztu. Niektórzy z nich nocowali nawet w kościele.

Zacytowany został też fragment listu, który pisała Hanna Kamińska, otwocka Żydówka, która dowiedziała się o tym, że dzięki pomocy otwockiego proboszcza, ks. Ludwika Wolskiego, przed śmiercią została uratowana jej 5-letnia kuzynka Marysia Osowiecka. „ Kiedy trwała likwidacja getta, ksiądz nie zawahał się z narażeniem życia ratować nieznane dziecko żydowskie. Na tle rozwydrzonych band niemieckich i hitlerowskich, na tle zachowania się mieszkańców okolicznych wsi, którzy rzucili się, jak hieny, na dobro pozostawione przez Żydów, tym jaskrawiej odbija się chrześcijańska postawa Księdza Kanonika, który wraz z p. inż. Szpakowską i p. Marchlewiczem, ówczesnym komendantem policji, nie ulękli się niczego, by ratować to bezbronne dziecko żydowskie”.

W filmie zostały przywołane też słowa Jana Pawła II, który w czasie swojego pontyfikatu mówił, że „kto spotyka życiu Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”. Wspólny rdzeń i wspólne źródło pokazuje, że nie da się właściwie rozumieć chrześcijaństwa bez uwzględnienia jego żydowskich korzeni.

Reportaż został przygotowany z okazji Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. „Tym dokumentem chcieliśmy pokazać wspólną historię Polaków i Żydów, przez pryzmat losów społeczności żydowskiej na Pradze i w Otwocku. W czasie coraz większej polaryzacji, potrzebne jest nam szukanie wspólnego źródła i tego, co nas łączy. Dobra znajomość naszych historii i naszych dziejów nie jest tylko naszą powinnością, ale też obowiązkiem” – mówi redaktor naczelna Stacji7.pl Aneta Liberacka.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *