Historia otwockiego getta. Wykład Sebastiana Rakowskiego

Szlaban przy wejściu do getta na ulicy Warszawskiej. Ze zbiorów Macieja Świerczyńskiego

Wykład będzie próbą całościowego nakreślenia losów żydowskiej społeczności Otwocka podczas okupacji niemieckiej.

DATA
17 sierpnia 2022 (środa), godz. 18.00

MIEJSCE
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, sala widowiskowa, Otwock, ul. Poniatowskiego 10

WYKŁADOWCA
Sebastian Rakowski, historyk, regionalista, prezes Towarzystwa Przyjaciół Otwocka

ORGANIZATORZY
Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich
Towarzystwo Przyjaciół Otwocka

WSPÓŁPRACA
Powiat Otwocki

Bezpośrednio po otwarciu w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury wystawy „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”, przygotowanej przez United States Holocaust Memorial Museum z Waszyngtonu, zapraszamy na wykład o historii otwockiego getta.

Wszyscy naukowcy zajmujący się tematem zagłady Żydów podczas II wojny światowej – bez względu na szerokość geograficzną, pod którą prowadzą swoje badania – na którymś etapie swych prac muszą zetknąć się z Otwockiem i jego gettem. Jest to jedyny kontekst, w jakim to podwarszawskie niewielkie miasto funkcjonuje w świadomości świata.

Dzieje się tak za sprawą poruszających wspomnień Calka Perechodnika, żydowskiego policjanta z otwockiego getta, który zaprowadził swoją żonę i córeczkę na otwocki Umschlagplatz, do pociągu śmierci. Jego wojenna relacja wydana została w wielu językach i weszła do kanonu najważniejszych źródeł dotyczących zagłady polskich i europejskich Żydów. Jego obserwacje i przemyślenia licznie cytowane są w pracach naukowych najwybitniejszych badaczy Holokaustu.

Choć konkluzje i oceny Perechodnika mają zazwyczaj wymiar bardziej uniwersalny, odnoszący się do całości zjawisk, jakie wiązały się z kolejnymi etapami zagłady polskich Żydów, to jednak powstały one przede wszystkim na podstawie doświadczeń bardzo lokalnych, związanych z okupacyjną rzeczywistością Otwocka. I właśnie owa rzeczywistość stanowić będzie zasadniczy temat wykładu Sebastiana Rakowskiego.

Wykład będzie próbą całościowego nakreślenia losów żydowskiej społeczności Otwocka podczas okupacji niemieckiej. Zasadnicza część poświęcona będzie historii utworzenia, funkcjonowania i zagłady żydowskiej dzielnicy. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. tematy związane z systemem administracyjnym i policyjnym, z represjami, warunkami mieszkaniowymi i aprowizacyjnymi, życiem gospodarczym, warunkami sanitarnymi, pracą przymusową, opieką społeczną, służbą zdrowia, a nawet życiem kulturalnym.

Ogromnie ważnym zagadnieniem będzie sama „akcja likwidacyjna” getta oraz masowe egzekucje, jakie po niej nastąpiły. Nie zabraknie podczas spotkania również tematów trudnych, dotyczących relacji Żydów z chrześcijańskimi sąsiadami. Po wykładzie przewidziano czas na pytania i dyskusję.

Zapraszamy również na wyprawę rowerową z Sebastianem Rakowskim „Śladami getta otwockiego” w ramach „Spacerów po nieistniejącym mieście” oraz do lektury jego autorskiej strony internetowej, poświęconej historii otwockich Żydów.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *