Otwoccy Sprawiedliwi

Medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przyznawany jest przez jerozolimski Instytut Jad Waszem osobom, które narażały własne życie, ratując Żydów prześladowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Obecnie w gronie Sprawiedliwych znajduje się, wedle naszej wiedzy, ponad 50 osób związanych z Otwockiem i Karczewem. W liczbie tej uwzględnieni są ci Sprawiedliwi, którzy:
– kiedykolwiek tu mieszkali (przed, w trakcie lub po II wojnie światowej)
– ukrywali Żydów na naszym terenie, nawet samemu mieszkając na stałe gdzie indziej (terytorium Otwocka jest tu rozumiane w obecnych granicach administracyjnych, łącznie ze Świdrem i Śródborowem, które są dziś dzielnicami Otwocka, a wcześniej były odrębnymi osadami).

Karczew został tu powiązany z Otwockiem, gdyż losy Żydów otwockich i karczewskich były ściśle złączone – wspólna historia, wspólny cmentarz, wspólne getto, wspólna zagłada. Łączy te dwa miasta także zakres działania Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich.

Przedstawiamy tu poniżej otwockich Sprawiedliwych w kolejności alfabetycznej – w przypadku rodzin, wedle nazwiska rodziców. Stopniowo będziemy zamieszczać pełniejsze informacje o każdej z osób oraz o historii pomocy.

Lista poniższa obejmuje wyłącznie osoby, które oficjalnie uznano za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Nie ma na niej tych otwocczan, którzy ponad wszelką wątpliwość również ukrywali Żydów czy udzielali im pomocy, lecz z różnych powodów nie otrzymali tego medalu.

 • Kazimierz Dębicki
  Sylwina Dębicka, z domu Czaplicka
 • Emma Fiebig-Jasiczek
 • Helena Fiejka
 • Marceli Górski
  Janina Górska, z domu Bąk
 • Jan Jańczuk
  Stanisław Jańczuk
 • Henryk Jętkiewicz
  Janina Jętkiewicz, z domu Markiewicz
  Maria Łopuszańska, z domu Jętkiewicz
 • Jadwiga Kosk
  Julian Kosk
 • Stanisława Kotowska
  Stanisław Kotowski
 • Maria Kukulska, z domu Kaliwoda
  Anna Krzyżowska, z domu Kukulska
 • Maria Lebiedzińska, z domu Szemiot
 • Kazimierz Majek
  Danuta Przybylska, z domu Majek
  (wraz z matką Julianną)
 • siostra Ludwika Małkiewicz
  siostra Gertruda Marciniak
 • Henryka Obermiller, z domu Zawadewicz
 • Helena Pawlikowska
 • ks. Jan Raczkowski
 • Jan Rekłajtis
  Stanisław Rekłajtis
  Romana Rekłajtis, z domu Grzybowska
  Ludwika Grzybowska, z domu Brandt
  Tadeusz Zabokrzecki
 • Stefan Ryniewicz
  Bronisława Ryniewicz, z domu Kieliszczyk
  Danuta Korzanecka, z domu Ryniewicz
  Maria Jankowska, z domu Ryniewicz
  Helena Gos, z domu Ryniewicz
 • Stefan Słonimski
  Łucja Słonimska, z domu Lisowska
 • Aleksander Smolak
  Sabina Smolak
 • Zofia Sydry
  Czesława Dietrich
 • Albin Szerepko
 • Aleksandra Szpakowska, z domu Siemiczajewska
 • Andrzej Trojanowski
 • Lech Wittig
  Halina Wittig, z domu Rajewska
 • Piotr Włodarczyk
  Wiktoria Włodarczyk, z domu Knapińska
 • Irena Zawadzka
  Zofia Zawadzka
 • Józefa Zychora
  Zenobia Owczarowa, z domu Zychora

Opracował Zbigniew Nosowski
redaktor naczelny kwartalnika „Więź”
przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich

Zachęcamy do cytowania zamieszczonych tu informacji, jednak zawsze z podaniem źródła.