Więcej niż pomnik (2012)

Kamień pamięci przy ul. Reymonta, stan oryginalny. Fot. Ryszard Woźniak

W lesie przy ul. Reymonta nie tylko rozstrzeliwano otwockich Żydów. Jest to także miejsce ich pochówku. Nigdy przecież nie przeprowadzono tu ekshumacji.

Informacja Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich z sierpnia 2012 r.

Tu w zbiorowych mogiłach spoczywa
około 2000 otwockich Żydów rozstrzelanych w tym miejscu
w sierpniu i wrześniu 1942 r. przez niemieckich okupantów.
Pamiętamy o ich tragedii,
a także o wszystkich wymordowanych
żydowskich współobywatelach naszego miasta.

Mieszkańcy Otwocka

Napis tej treści – w językach hebrajskim i polskim – pojawi się tuż przed 70. rocznicą zagłady otwockich Żydów na pamiątkowym kamieniu przy ul. Reymonta. Na granicach tego miejsca pamięci narodowej ułożone zostaną natomiast głazy narzutowe.

Te prace to początek procesu przywracania temu miejscu należnego mu charakteru. Tutaj bowiem nie tylko rozstrzeliwano otwockich Żydów, jest to także miejsce ich pochówku. Nigdy przecież nie przeprowadzono tu ekshumacji. A to oznacza, że pod ziemią spoczywają tu ciała mieszkańców Otwocka rozstrzeliwanych przez Niemców w ciągu kilku tygodni po 19 sierpnia 1942 r.

Treść nowego napisu, umieszczonego w sierpniu 2012 r. na kamieniu pamięci przy ul. Reymonta

Dlaczego zmiana?

Kamień pamięci przy ul Reymonta został umieszczony w sierpniu 1949 r. z inicjatywy Zarządu Miasta Otwocka. Od tego czasu miejsce pamięci nie podlegało renowacji.

Plac przy ulicy Reymonta jest masowym grobem obywateli naszego miasta. Jako zbiorowa mogiła miejsce to występuje w rejestrze cmentarzy wojennych prowadzonym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Tymczasem w świadomości otwocczan miejsce to stało się tylko pomnikiem, obejmującym jedynie najbliższy teren wokół kamienia pamięci, otoczony niskim płotkiem.

Od początku 2007 r. Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich podejmował starania na rzecz przebudowy tego miejsca pamięci narodowej. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zleciła wówczas dokonanie badań georadarem. Zostały one przeprowadzone w grudniu 2007 r. W ich konsekwencji 18 sierpnia 2008 r. sekretarz ROPWiM Andrzej Przewoźnik w piśmie do prezydenta Otwocka zalecił „uznanie dotychczasowego upamiętnienia w miejscu egzekucji za pomnik na zbiorowych mogiłach wojennych, w których spoczywają cywilne ofiary terroru”.

W rozmowach z p. Andrzejem Przewoźnikiem rozważaliśmy wówczas wybudowanie w tym miejscu nowego pomnika. Powstał nawet projekt, z którego jednak zrezygnowano, ze względu na zbyt wysokie koszty. W tym roku, w porozumieniu z ROPWiM, wybrano rozwiązanie prostsze i tańsze: wytyczenie terenu miejsca pamięci narodowej poprzez ułożenie głazów narzutowych (analogicznie jak otoczenie cmentarza żydowskiego w Anielinie, którego dokonał nasz Komitet) oraz przymocowanie na kamieniu nowej tablicy z nowym napisem.

Dlaczego nowy napis?

Dotychczasowy napis głosił: „Miejsce straceń 5000 Żydów, którzy w dniu 19 VIII 1942 r. zginęli z rąk hitlerowskich ludobójców. Cześć ich pamięci!”. Wraz z upływem czasu stawał się on coraz mniej czytelny. Przede wszystkim jednak był częściowo niezgodny z prawdą historyczną.

Po pierwsze, napis zawierał zbyt wysoką liczbę ofiar rozstrzelanych w tym miejscu. Według dzisiejszych ustaleń historyków, liczba ta jest ponadwukrotnie niższa niż wyryto na kamieniu przed 63 laty. Po drugie, Żydzi byli tu rozstrzeliwani nie tylko 19 sierpnia, lecz w ciągu kilku tygodni po „likwidacji getta” w Otwocku. Po trzecie, dotychczasowy napis informował tylko, że jest to miejsce straceń, podczas gdy jest to także zbiorowa mogiła.

Z tych powodów nasz Komitet przedstawił własną propozycję nowego napisu. O ostatecznej jego treści zdecydowała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a zgodę na „zamieszczenie nowej tablicy nagrobnej na mogile zbiorowej Żydów zamordowanych w 1942 roku” wydał Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Dotychczasowa renowacja miejsca pamięci otwockich Żydów została wykonana przy wsparciu finansowym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Powiatu Otwockiego, a także przy pomocy organizacyjnej Miasta Otwock.

Wkrótce podejmować będziemy kolejne działania zmierzające do przywrócenia świadomości, że teren przy ulicy Reymonta jest miejscem pamięci narodowej, masowym grobem żydowskich obywateli Otwocka, a nie zwykłą działką leśną z pomnikiem pośrodku.

Za Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich:
Zbigniew Nosowski (przewodniczący)

Otwock, 11 sierpnia 2012 r.  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *