Jadwiga Rakowska: Żydowscy mieszkańcy ulicy Świderskiej [LISTA NAZWISK]

Jadwiga Rakowska, Otwock, 19 sierpnia 2022. Fot. Cezary Pękul

Ogromną większość mieszkańców tej ulicy, bo aż 96,67%, stanowili Żydzi. 726 żydowskich obywateli z tej ulicy było uprawnionych do głosowania w 1939 r. Z nimi mieszkały ich dzieci i wnuki.

Podczas marszu pamięci i modlitwy w Otwocku przedstawiane są nazwiska żydowskich mieszkańców wybranych ulic Otwocka, wraz z informacją o żydowskich instytucjach mieszczących się przy tej ulicy. Opracowania te przygotowuje Jadwiga Rakowska, emerytowana nauczycielka, wieloletnia działaczka Towarzystwa Przyjaciół Otwocka i sekretarz Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich.

Poniższą listę pani Rakowska przygotowała na 19 sierpnia 2022 r. Znajdują się na niej imiona i nazwiska 726 dorosłych żydowskich mieszkańców ulicy Świderskiej/Berka Joselewicza. Podczas marszu ich nazwiska były głośno odczytywane równocześnie przez uczestników tego wydarzenia.

Na początku XX w. były w Otwocku dwie ulice Świderskie: od Bazaru i od Świdra. Ta od Świdra z czasem otrzymała nazwę ulicy Górnej, natomiast od Bazaru – ulicy Świderskiej.

W roku 1929 ulica Świderska została ulicą Berka Joselewicza. W tym czasie przypadała 120. rocznica bohaterskiej śmierci Joselewicza. Jest to żołnierz, podpułkownik, organizator i dowódca pułku żydowskiego w powstaniu kościuszkowskim 1794 r.; później uczestnik kampanii napoleońskiej. Zginął pod Kockiem w 1809 r. i tam został pochowany.

Dwory cadyków

Ulica Berka Joselewicza była znaczącym miejscem na mapie Otwocka. To przy tej ulicy, na przełomie XIX i XX w., zamieszkał syn cadyka z dynastii wareckiej Reb Symcha Binem (Bunem). Potem jego następca – otwocker rebe Mendel Kalisz, następnie wnuk – ostatni cadyk otwocki z dynastii wareckiej Icchak Kalisz. Icchak Kalisz, jego żona i dzieci  zginęły  od kuli niemieckiej w czasie zagłady getta otwockiego.

Przed II wojną światową, przy ulicy Berka Joselewicza 24 (obecnie: ul. Wawerska 2, 4), stał ich cadykowy dwór, który składał się z położonej w lesie dużej, piętrowej, drewnianej willi, gdzie na parterze mieszkał cadyk z żoną i dziećmi, na piętrze mieścił się cheder, elementarna szkoła żydowska. Na posesji stał obszerny dom modlitwy, przy nim przylegające do siebie drewniane budynki, w których mieszkali krewni i biedni zwolennicy cadyka. Było też wielkie podwórko, a wokół gęsty las. Po wojnie zajmujący 3 tys. m2 obszar zarósł trawą. Stojące dziś skromne pawilony usługowe, pojawiły się w latach 90-tych XX w., a duży gmach biurowo-handlowy 10 lat później.

Szkoły żydowskie

Przy ulicy Świderskiej 26, a później Berka Joselewicza 26 (obecnie: od ul. Kołłątaja 1 do ul. Świderskiej 30), mieściły się szkoły żydowskie. 

Dla chłopców z najuboższych rodzin istniała bezpłatna szkoła religijna. Utrzymywana była przez Żydowskie Towarzystwo „Talmud Tora” (hebr. nauczanie Tory), korzystała również z subsydiów gminy żydowskiej i Magistratu Otwocka. Prowadzono w niej nauki religijne, język hebrajski, język polski i inne przedmioty przewidziane w programie trzech oddziałów szkoły powszechnej. W szkole tej uczyło się od 100 do 130 chłopców w wieku od 6 do 15 lat. W roku 1930 kierownikiem szkoły był Izrael Wolrauch, późniejszy prezes Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.

Dla dziewcząt czterooddziałową szkołę „Bejt Jakow” prowadziła prawicowa partia Agudas Isroel (hebr. Związek Izraela). Dzięki znacznym dotacjom od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej szkoła oferowała znośne warunki nauki za minimalną opłatę, z której najuboższe uczennice mogły być zwolnione. W „Bejt Jakow” dziewczęta otrzymywały religijne wychowanie, znajomość przepisów tradycji i rytuałów żydowskich. W programie nauczania był język polski  i przedmioty ogólnokształcące. Kierownikiem szkoły w 1938 r. był Moszek Listek. W roku 1939 do szkoły „Bejt Jakow” uczęszczało 140 uczennic.

Na początku roku szkolnego 1939/1940 zgodnie z rozporządzeniem władz niemieckich wszystkie szkoły żydowskie zostały zamknięte.

Zarząd gminy i ambulatirum

Otwocka Gmina Wyznaniowa Żydowska rozpoczęła działalność w 1916 r. Wcześniej otwoccy Żydzi należeli do gminy karczewskiej. Zarząd nowej otwockiej Gminy i jej Kancelaria mieściły się właśnie przy ul. wtedy Świderskiej 26 – obecnie: ul. Świderska 30. Budynek stoi do dzisiaj.

Pod tym adresem – ul. Świderska 26, potem ul. Berka Joselewicza 26 – przez cały okres II Rzeczpospolitej, Towarzystwo religijno-charytatywne „Bikur Chojlim” (hebr. nawiedzanie chorych) prowadziło przy otwockiej Gminie Wyznaniowej Żydowskiej własne ambulatorium dla ubogich Żydów.

Pacjenci otrzymywali tam bezpłatne porady. Tym z ciężkimi schorzeniami zapewniano opiekę domową lub opłacano miejsce w szpitalu, zaopatrywano w tanie leki, dawano zapomogi pieniężne lub żywnościowe. Jednym z kierowników tego ambulatorium był dr Gotlib Kremer, właściciel pięknej murowanej willi „Julia” przy ulicy Warszawskiej 19 (ob. ul. Warszawska 23), której sterczące ściany z czerwonej cegły stoją dzisiaj, prosząc nas o ratunek. Działalność ambulatorium przerwała wojna.

Sanatorium „Marpe”

W naszym pięknym Otwocku, ulubionym letnisku i uzdrowisku ludności żydowskiej, gdzie balsamiczne, mahoniowe powietrze bardzo sprzyjało  leczeniu gruźlicy, chorób dróg oddechowych, psychicznych, przemiany materii, Żydowskie Towarzystwo „Marpe” (hebr. kuracja) w 1907 r. zakupiło willę przy ul. Świderskiej z przeznaczeniem na półsanatorium z kuchnią dla biednych, chorych Żydów.

Otwarcie tej placówki nastąpiło w roku 1913, a w 1924 r. Towarzystwo „Marpe” przekształciło ją w sanatorium dla chorych na gruźlicę Żydów. Przy ulicy Świderskiej 50, następnie Berka Joselewicza 50  na piaszczystej górce stanęły dwa domy, zwrócone frontem do siebie i trzeci z boku. W sanatorium stosowano nowoczesne metody leczenia i terapii oraz odpowiednią dietę. Lekarzem naczelnym był dr Władysław Przygoda – właściciel  sanatorium przy ul. Warszawskiej 5, radny miejski.  Ordynatorami „Marpe” byli: dr Marian Zylberbart, dr Maurycy Mojżesz Glikman, dr Mojżesz Maksymilian Salamon i dr Michał Bloch. W 1938 r.  Sanatorium Towarzystwa Opieki nad Biednymi Gruźliczo-Chorymi Żydami „Marpe” miało 125 pacjentów.  

Kiedy w grudniu 1940 r. w Otwocku powstało getto i sanatorium (przy ulicy już nie Berka Joselewicza, a Swiderstrasse) znalazło się w jego granicach, okupant nakazał  podopiecznym i pracownikom opuścić „Marpe”. We wrześniu 1941 r. uruchomiono w nim szpital zakaźny. Ostatnich pacjentów placówki  rozstrzelano, prawdopodobnie na początku września 1942 r.

Potem do budynków przy ulicy Swiderstrasse 50 (obecnie: Kołłątaja 13) przeniosły się ze Świdra zakonnice Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Siostry prowadziły tu sierociniec. Ocalono w nim kilkoro żydowskich dzieci. Dwie zasłużone zakonnice – siostra Ludwika Małkiewicz i siostra Gertruda Marciniak – otrzymały tytuły Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Dziś nie ma już budynków dawnego Sanatorium „Marpe” – zostały rozebrane na przełomie XX i XXI ww. Na ich miejscu wybudowano nowe, w których siostry elżbietanki prowadzą obecnie przedszkole.

Lista wyborców

W domach przedwojennych przy ulicy Świderskiej do Bazaru, potem ulicy Świderskiej, następnie ulicy Berka Joselewicza w Otwocku mieszkali i pracowali żydowscy ich właściciele i zwykli lokatorzy, najemcy, rzemieślnicy, kupcy, lekarze, nauczyciele, urzędnicy. Chcemy przywrócić i zachować pamięć o nich, o naszych żydowskich współobywatelach polskich, współmieszkańcach, sąsiadach. Ocalić ich od zapomnienia. Oni też budowali Otwock z wiarą we własne siły, w Boga oraz w następców kontynuujących ich pracę dla rozwoju naszego miasta, małej ojczyzny. Mamy obowiązek pamiętania, wdzięczności i szacunku.

W kwietniu 1939 r. na potrzeby przeprowadzenia wyborów samorządowych, urzędnicy otwockiego Magistratu wpisali na listy wyborcze mieszkańców ulicy Berka Joselewicza. Ogromną większość, bo aż 96,67% stanowili Żydzi. 726 żydowskich mieszkańców tej ulicy było uprawnionych do głosowania. Z nimi mieszkały ich dzieci i wnuki.

Nie ma w spisie wyborców znanych nam i bliskich sercu dwóch otwocczan z ulicy Świderskiej – Berka Joselewicza: Symchy Symchowicza i Moszka Finkielmana, czyli Mariana Domańskiego. Byli zbyt młodzi, aby głosować. Oni ocaleli. Dzięki nim, ich książkom o Otwocku – „Pasierb nad Wisłą” Symchy  Symchowicza,  „Moje drogi dzieciństwa 1939-1945”  Mariana Domańskiego, ożywa w barwnych szczegółach Otwock, jakiego już nie ma i życie jego dawnych, żydowskich mieszkańców.

Przytłaczająca większość przedwojennych mieszkańców ulicy Berka Joselewicza, obecnie Świderskiej, podzieliła los otwockich Żydów. Jedni zginęli w obozie zagłady w Treblince inni w kolejnych masowych egzekucjach przy ulicy Reymonta lub innych miejscach Otwocka, po 19 sierpnia 1942 r. Ocaleli nieliczni dzięki odwadze polskich sąsiadów.

Niestety, powojenni radni Otwocka, do dnia dzisiejszego, nie przywrócili nazwy ulicy imieniem bohatera polskiego i żydowskiego – Berka Joselewicza.

Oto 726 nazwisk żydowskich mieszkańców ulicy Berka Joselewicza – obecnie ulicy Świderskiej. Ja odczytam najpierw pierwsze nazwiska, a następnie prosimy Państwa o równoczesne głośne odczytanie nazwisk, które rozdaliśmy na kartkach. Do tych nazwisk symbolicznie dołączmy ich dzieci i wnuków. PAMIĘTAJMY O NICH WSZYSTKICH!

Abensztejn Fajga
Abfajer Sucher-Lejb
Adergold Boruch
Adler Chaja-Brucha
Adler Moszek
Adler Fliga-Rajzla
Ajchenbaum Moszek
Ajzenman Ela-Chaim
Ajzenman Josek-Lejzor
Ajzenszlos Kajla
Ajzenszlos Chaim
Ajzenszlos Gołda
Ajzensztad Siapsia
Akierman Chaskiel
Alefant Hersz
Alfiszer Majer-Szolem
Alterwajn Idel
Anglister Josek
Apelbaum Lejzor-Josek
Apelbaum Blima
Arsz Jankiel
Arsz Marjasza
Aufgang Abram-Moszko
Aufgang Rajza
Aufgang Jankiel
Aufgang Rywka
Aufgang Mordka-Berek
Aufgang Chaja
Bajgielman Hersz
Bajgielman Cywja
Bajtsztok Szmul
Bajtsztok Estera-Rajzla
Bajzman Moszek-Pinkus
Bajzman Brucha
Bankier Estera-Raca
Berger Lejzor
Berger Mandel
Berger Pinkus
Berger Szyja
Bibelkraut Luzer
Bibelkraut Hinda-Rywka
Blatt Hejnoch
Blumensztok Majer
Bok Lejzor
Bok Estera
Bok Cywja
Bok Szyja
Bok Ides
Bok Sura
Bok Ita
Bongart Pessa-Rywka
Borensztejn Mojżesz
Borensztejn Rajzla
Boruch Icek-Dawid
Brajtburg Mordka
Brajtburg Chaja-Minka
Brajtburg Dawid
Brant Uszer
Brand Gedala-Mordka
Brand Szajndla-Blima
Brutman Herszek-Pinkus
Bursztyn Symcha
Bursztyn Berek
Bursztyn Ruchla
Cankier Perla-Małka
Cebula Icek
Chanower Mendel
Chanower Gołda
Chanower Rachmil-Moszek
Chliwner Chaim-Noech
Chliwner Chaja
Cieszyński Jankiel
Cieszyński Moszek
Cieszyńska Sura-Dwojra
Cieszyński Szlama-Abram
Cieszyńska Serka
Cieszyński Moszek
Cieszyński Szlama-Uszer
Cieszyńska Rajzla
Cieszyński Lejb
Cieszyński Motel
Cieszyńska Menycha
Cukierman Ela-Koper
Cukierman Maria
Cukierman Mariem
Cybula Icek
Cybula Pessa
Cymerman Henoch
Cymlich Dawid
Cytryn Abram-Berek
Czarka Szajndla
Czerwony Berek
Dalman Berek
Dalman Estera-Rachil
Dawidson Symcha- Binem
Djament Perla
Djament Rywka
Domb Moszek
Don Chana
Drożdżyk Icek
Drożdżyk Estera-Mindla
Einfeld Icek
Einfeld Syma-Cyma
Ejzensztadt Szaja
Ejzensztadt Ałta
Engelman Frajdla
Epelbaum Jakub
Epelbaum Rywka
Erlichman Hersz
Erlichman Matla
Erman Moszek
Erman Izrael-Icek
Erman Małka
Fajfel Mendel
Fajfel Frajndla
Fajfel Szajndla
Fajgenbaum Abram-Moszek
Fajgenbaum Szejna
Fajnzylberg Moszek-chaim
Fajnzylberg Perla
Feferkorn Nuchen
Feferkorn Elka-Mariem
Fejnzohn Berek
Fejnzohn Chana
Feldfebel Jankiel
Feldfebel Chaja-Sura
Feldfebel Menasze
Feldfebel Sura
Feldfebel Frajndla
Feldman Naftal
Feldman Chana
Felner Binem-Symcha
Felner Sura
Feterman Sara
Fiksman Izrael
Fiksman Chaja
Filipson Bojes
Finkielman Majloch
Finkielman Rywka
Finkielman Ruchla
Finkielman Ela
Finkielman Moszek
Finkielman Mindla
Finkielsztejn Moszek-Icek
Finkielsztejn Genia
Finkielsztejn Abram
Finkielsztejn Rywka
Finkielsztejn Abram-Dawid
Finkielsztejn Rywka
Finkielsztejn Gucia
Finkielsztejn Szlama
Finkielsztejn Perla
Fiszman Lejb
Frajdzon Aron-Rubin
Frajdzon Frajndla-Łaja
Frajman Mojsze-Josek
Frajman Luzer
Frajman Frymet
Frajman Rajzla
Frojman Chaim
From Hersz
From Rywka
Frosterman Dawid
Frosterman Luzer-Lejb
Frydman Chawa
Frydman Dawid
Frydman Chana
Frydman Gdala
Frydman Rywka
Frydman Szajndla
Fuksman Szejwa
Fuksman Motek
Fuksman Chaja-Sura
Furmański Szyja
Furmańska Anna
Furwasser Perla
Gajer Estera
Gajer Ajdla
Gdalewicz Perla
Gdalewicz Izrael-Moszek
Gdalewicz Jankiel-Berek
Gelbard Mendel
Geldman Pessa
Gerling Basia
Gersztman Mojsze
Gersztman Chaim
Gidalewicz Rywka
Gelblum Mariem
Giler Toba-Estera
Glajchman Bajla
Glazer Rywka
Glazer Szmul-Josek
Gojski Dawid
Gojska Sura-Fajga
Goldbaum Gela-Ruchla
Goldberg Dawid
Goldberg Perla
Goldberg Moszek-Abram
Goldberg Rywka
Goldfarb Mendel-Mordka
Goldfarb Sura
Goldfarb Chaja-Ruchla
Goldfarb Mariem
Goldfarb Dwojra
Goldfarb Henia
Gotfarb Rywka
Gotfarb Dawid-Abram
Goldman Huma-Chil
Goldszmit Hersz
Goldszit Gołda
Goldsztajn Szajndla
Goldsztejn Chaim-Srul
Goldsztejn Bajla
Goldsztejn Lejb
Goldsztejn Szyja
Goldsztejn Liba
Gongolewski Chaim-Sandel
Gongolewska Chana
Gongolewski Lechman
Gongolewska Rajzla-Chana
Gotlieb Ałta
Granatsztejn Izrael-Lewek
Granatsztejn Jenta
Granatsztejn Binem
Grinberg Hersz
Grinberg Rywka
Grinberg Sura
Grynfass Moszek
Grynfass Huma-Perla
Grynfas Ajga
Grynfas Ruchla-Łaja
Grynberg Chil-Aron
Grynberg Jankiel vel Jakub
Grynberg Rywka-Chudesa
Grynberg Chasia
Grynfas Anram-Jankil
Grynfas Chaja-Ruchla
Grynfas Dwojra
Grynfas Pesa
Grynfas Estera
Grynfas Hersz
Grynfas Rywka
Grynfas Szyja-Pinkus
Grynfas Aron-Luzer
Grynfas Jakub-Dawid
Grynfas Szmul
Grynfas Estera
Grynfas Sura
Grzebieniarz Syma
Gujski Abram
Gujska Lea
Gujska Brucha
Gujski Jochwet
Gujski Efroim
Gujska Blima-Łaja
Gurfinkiel Rywka
Gurfinkiel Małka
Gurfinkiel Jankiel
Gurfinkiel Frajndla
Gurfinkiel Sura-Bajla
Gutman Josek
Gutman Mariem-Łaja
Gutman Awadja-Lejb
Gutman Rywka
Gutner Cypa
Gutner Majer-Gerszon
Gutner Chudes
Gutrajman Szymon
Gutrajman Sura
Gutrajman Łaja
Gutrajman Boruch
Gutrajman Pejsach
Halpryn Szlama
Halpryn Chaja-Andzia
Halpryn Chaja-Cyporja
Handkan Chana-Małka
Herc Chana
Herc Mordka-Mendel
Herc Estera-Rajzla
Herszman Brucha
Herszman Nuta
Herszman Maria-Sura
Himelsztejn Basia
Huberman Estera-Dyna
Huss Noma
Huss Hersz-Lejb
Huss Dyna
Huss Ruchla
Ingber Lejbuś
Ingber Rywka-Mariem
Izba Jankiel
Izb Rywka-Hudes
Jabłonka Srul-Mojsze
Jabłonka Gitla
Jabłonka Perla
Jabłonka Małka
Jabłonka Matys
Jabłonka Szymon
Jabłonka Rywka-Borucha
Jabłonka Rywka-Ruchla
Jabłonka Lejb
Jabłonka Elta
Jabłko Alta
Jagodowicz Icek
Janklewicz Perla
Janowski Szmul
Janowska Fajga
Jaskółka Josek
Jaskółka Etla
jaskółka Hirsz-Lejb
Jedwab Srul-Herszek
Jedwab Hendla
Kac Moszek-Hitel
Kac Rubin
Kac Fajga
Kalisz Małka-Rywka
Kalisz Izrael-Icchok
Kampel Chana
Kampel Pejsach
Kapelusznik Mosze
Kapelusznik Sura
Karpenkopf Chil
Kasman Jankiel
Kasman Alter-Judka
Kasman Rachma
Kasman Srul-Mordka
Kaufman Cerla-Łaja
Kaufman Abram
Kaufman Estera
Kaufman Ber
Kaufman Chaim
Kaufman Ruchla
Kaufman Dawid
Kaufman Chana-Mindla
Kaufman Dawid-Josek
Kaufman Perla
Kaufman Luzer-Lejb
Kaufman rywka
Kaufman Majloch
Kaufman Cipa
Kaufman Majer-Szlama
Kaufman Estera
Kaufman Rywka
Kejzman Rywka
Kejzman Brucha
Kejzman Icek
Kestenberg Moszek
Kestenberg Motel-Matla
Kestenberg Chaskiel
Kiczkowska Rywka
Kiczkowski Abram
Kiferbaum Rywka
Kindrajch Estera
Kindrajch Srul
Kindrajch Szmul
Kindrajch Perla
Kindrajch Rajzla
Kindreich Rywka-Genendla
Kirszenbaum Rachela
Kirszenbaum Maria
Kirszenbaum Abram-Icek
Kirszenbaum Miriam
Kirszenbaum Mordka
Kiszka Moszek
Klajman Chaja-Szypra
Kochen Dawid
Kochen Rywka-Łaja
Kofman Icek-Majer
Kofman Chawa
Kolender Josek
Kolender Szyfra
Kolender Ruchla
Kolender Chana
Kołkowicz Blima
Kommer Chuma
Kramarz Srul
Krymchand Chaskiel
Kuperberg Abram
Kuperberg Chaja-Nechuma
Kuperberg Lejzor-Lipman
Kuperberg Chana
Kuperberg Chana
Kuperberg Misen
Kuperfarb Beniamin
Kuperfarb Dyna
Kuperfarb Moszek
Kuperfarb Icek-Szlama
Kuperfarb Zanwel
Kuperfarb Chaja
Kuperman Szmul
Kuperman Ajga
Kuperman Sura
Kuropatwa Abram
Kutopatwa Chana-Rywka
Kuropatwa Lejb-Mendel
Kuropatwa Gela-Mindla
Kwartowicz Rubin
Lajfer Lajzer
Lajfer Dwojra
Laks Josek
Laks Perla
Lederman Gedala
Lederman Gołda
Lederman Jankiel
Lejzerowicz Szlama-Lejb
Lemańska Necha
Lewin Jankiel-Dawid
Lewin Frajda
Lichtenberg Rywka
Lichtensztejn Brucha
Lichtensztejn Symcha-Binem
Lichtensztejn Nycha
Lichten Menache
Lichter Tauba
Lichter Brucha
Lichter Cyporja
Lidzbarski Chil
Lipszyc Moszek-Idel
Lipszyc Mariem
Litman Ela
Litman Syma-Matla
Litman Ruchla
Liwski Szlama
Liwska Gołda
Lizbarski Moszek-Chaim
London Josek
Łukowiecki Szlama
Magerman Szulim
Magerman Necha
Magerman Szlama
Majnemer Szosia
Majnemer Wolf
Mangut Abram
Mangut Noma
Mangut Ester
Manskleid Jankiel
Mansklejd Rywka-Necha
Markowski Menasze
Markowska Chawa
Maszynka Chaim
Maszynka Dyna
Maszynka Rywka-Frajda
Maszynka Srul-Kel
Matuszewicz Herszek
Matuszewicz Perla
Matuszewicz Rajzla
Messyng Szlama
Michalska Nesza
Migdał Rywka
Milbrodt Nusen
Najfeld Henia
Najfeld Szulim-Icek
Najnudel Majer-Szulim
Nirenberg Majloch
Nisenbaum Azryl
Nisenbaum Dwojra
Nisenbaum Rojza
Nisenbaum Mordka-Józef
Nojfeld Szulim-Icek
Nysenbaum Abram-Icek
Nysenbaum Boruch-Josek
Nysenbaum Hinda
Nysenbaum Hersz
Nysenbaum Elka-Łaja
Nysenbaum Jankiel
Nysenbaum Bajla
Ostrzega Mendla
Ostrzega Josek
Papawer Dawid
Piórowicz Icek-Szaja
Piórowicz Chaja-Sura
Polus Estera-Sura
Prawda Chaja-Perla
Prawda Zysla
Rabinowicz Ruchla
Rabinowicz Jankiel
Rajchman Abram-Pejsach
Rajchman Róża
Rajchman Dora
Rajchman Etla
Rajchman Zyskind
Rajchman Sura-Frajda
Rapaport Szyja-Lejzor
Rapaport Szejwa
Rechtman Sura-Mala
Ric Maria
Rochman Chana
Rotenberg Bajla-Gitla
Rotblit Łaja
Roterman Mendel
Roterman Szlama
Rotman Toba-Łaja
Rotman Szejwa
Rotman Szlama
Rotman Szymon
Rotman Mariem
Rotman Hersz
Rotsztaein Mordka
Rotsztaein Hele-Szyfra
Rotsztaein Jankiel
Rotsztein Rachmil
Rotsztein Chaja
Rotsztein Mordka-Majer
Rotsztejn Gitla
Rotsztejn Icek
Rozbrach Berek
Rozenbaum Mariem-Raca
Rozenberg Moszek
Rozenberg Ruchla
Rozenberg Ela
Rozenberg Estera
Rozenberg Jankiel-Hersz
Rozenberg Syma
Rozenberg Majer-Szulim
Rozenberg Josek
Rozenberg Maria
Rozenberg Icek
Rozenberg Brandla
Rozenberg Rasza
Rozenberg Hena
Rozenberg Hana
Rozenberg Szyfra
Rozenberg Szaja-Idel
Rozenberg Sura
Rozenberg Szlama-Abram
Rozenberg Cypojra
Rozenberg Wolf
Rozenberg Sura
Rozenberg Szmul
Rozenberg Estera
Rozenblum Moszek
Rozenblum Chana
Rozenman Symcha-Binem
Rozengarten Perla-Łaja
Rozenwald Łaja
Ruben Jankiel
Rubel Michla
Rubel Moszek
Ruszniewska Ita-Szyfra
Ruszniewski Szyja
Rybak Don
Rybak Małka-Ruchla
Rykner Isachar-Efroim
Ryrażanowski Jakof-Icchok
Rzeżnik Szejwa
Sadownik Lejb
Sadownik Ruchla-Lea
Sadownik Rojza
Siemiatycki Moszek-Rafał
Siemiatycka Chana
Siemiatycka Rajza
Słomowicz Jankiel
Sokolik Pejsach-Lejzor
Sokołowski Abram-Moszek
Sokołowska Dwojra
Sokół Abram
Sokół Ajzyk
Sokół Frajndla
Solnicki Icek
Solnicka Sura-Fajga
Solnicki Jankiel
Solnicka Złata
Solnicka Mina
Solnicki Moszek
Solnicki Szmul-Majer
Solnicka Rywka
Spokojny Boruch-Lejb
Spokojna Sura
Spokojny Rafał-Hersz
Spokojny Szlama
Spokojna Estera
Spokojna Chaja
Spokojna Eta
Stalman Lejb
Stalman Meresa
Steifberg Abram-Josek
Steifberg Fajga-Łaja
Steifberg Uszer
Sukman Moszek
Swieczka Idel
Swieczka Czarna
Symchowicz Abram-Moszek
Symchowicz Ita
Szafran Tema
Szafran Mendel
Szeinfeld Chaja-Brucha
Szejnowicz Ajzyk-Hirsz
Szejnowicz Rywka
Szeincer Luzer
Szerman Icek
Szlankiewicz Gitla
Szlifkowicz Łaja
Sznajderman Henia-Liba
Sznajderman Nysen
Sznajderman Chawa
Sznajderman Bajla
Sznajderman Nysel
Sznajderman Berek
Sztajfberg Uszer
Sztajfberg Fajga-Łaja
Sztajfberg Abram-Josef
Sztajnblat Estera
Sztajnblat Łaja-Rywka
Sztajnblat Rajzla
Sztajman Estera
Sztajman Chaja
Sztankiewicz Gitla
Sztejman Moszek
Sztejman Chana
Szterenfeld Chaim-Chil
Szterenfeld Maria
Szternfeld Chaim-Chil
Sztrajchman Szlama
Sztrajchman Elka
Sztulman Fajga
Szulbank Chana-Dwojra
Szulbank Sura-Mala
Szulgot Moszek
Szwarc Rojza
Szwarc Moszek
Tenenbaum Chana
Tenenbaum Jankiel
Trosterman Dawid
Trosterman Ruchla
Trosterman Henia
Tugendrajch Herszek
Tugendrajch Chana
Urwis Rajzla
Wajman Fajga
Wajnberg Gitla
Wajnsztok Chana
Wajntraub Moszek-Samuel
Wajntraub Alta
Waksman Abram
Waldman Chana-Fajga
Warszniter Brucha
Wasserman Sura-Estera
Waserman Gerszon
Wasserman Rywka
Waserman Jankiel
Wasserman Dawid
Wasserman Ruchla
Wasserman Lejzor
Wasserman Majer-Lejb
Wasserman Wolf
Wasserman Gela
Wasernys Jospa
Wasernys Szulim-Icek
Wiśnia Beniamin
Wiśnia Ela-Hersz
Wiśnia Chaja-Ruchla
Wiśnia Jankiel
Wiśnia Icek
Wiśnia Gela-Mariem
Wiśnia Aron-Dawid
Wiśnia Icek
Wiśnia Estera
Wiśnia Szlama
Wiśnia Beniamin-Majloch
Wisznia Ela-Hersz
Wisznia Chaja-Ruchla
Wisznia Jankiel
Wodnicki Zyskind
Wolfsdorf Syma
Wróbel Moszek
Zajdman Chaja
Zajdman Sura
Zajtman Hendla
Zajtman Srul-Icek
Zajtman Sala
Zalewska Dyma
Zaleska Ruchoma
Zaleska Estera
Zaleska Rachela
Zaleska Mariem
Zaleski Icek
Zalewska Chaja
Zalewska Frajda
Zalewska Hinda
Zandelman Szulim
Zanger Berek
Zarf Gotlib
Zarf Helena
Zigelman Gdala-Josek
Zigelman Dwojra-Jenta
Zylberberg Dawid
Zylberberg Chawa
Zylberberg Icek
Zylberberg Mariem
Zylbersztejn Josek
Zylbersztejn Chaim
Zylbersztejn Mnicha
Zylbersztejn Chaim-Hersz
Zylbersztejn Małka
Zylbersztejn Chaskiel
Zylbersztejn Jojne
Zylbersztejn Cypojra
Zynger Herszek
Zynger Chana
Siemiatycka Ajdla
Bajzman Tauba
Berenholc Abram
Berenholc Paja
Borensztajn Mordka
Cybula Jankiel
Cybula Ita
Cybula Chaim
Cybula Rubin
Cybulska Gitla
Drezner Cyrla-Chawa
Gajer Srul
Glikson Sura
Gutner Hersz
Gutmacher Berek
Gutmacher Sura
Grynfas Fajga-Rajzla
Korcarz Dawid
Kuperfarb Łaja-Ides
Kuperfarb Jerma
Kuperfarb Boruch
Kuperfarb Chaja-Necha
Opozdower Chaim-Nuchim
Pasensztajn Ruchla
Szkarłat Josek-Hersz
Szkarłat Kajla

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *